The new Tot-Hom Bridal 2018 collection will be presented in all its splendor under a scene of a mysterious illusion of romantic ruins. The bride, the true star, will have all eyes on her. Brides 2018 by Tot-Hom Cosmopolitan and romantic designs are full of personality and are inspired by volume and transparencies, which have as […]

La nova col·lecció Tot-Hom Núvies 2018 es presenta en tota la seva esplendor sota una escena de misteriosa aparença de ruïna romàntica. La núvia, l’autèntica estrella serà el centre de totes les mirades. Núvies 2018 by Tot-Hom Dissenys cosmopolites i romàntics s’omplen de personalitat i s’inspiren en volums i transparències, que tenen com a gran […]