<< No sempre passa, però alguns dissabtes a la nit Manuela Velasco ha de trepitjar una catifa vermella. Quan això passa, ho sap amb cert temps d’antelació; temps que passa imaginant looks possibles i impossibles, possiblement impossibles i impossiblement possibles. Això, que pot semblar un embarbussament és la pura veritat: quan de catifes vermelles es […]

<<It doesn’t always happen, but there are some Saturday evenings when Manuela Velasco has to step out onto the red carpet. When this happens, one knows ahead of time; time spent imagining looks possible and impossible, possibly impossible and impossibly possible. While this may seem like a tongue twister it is pure reality: when it […]

<<No siempre ocurre, pero algunos sábados por la noche Manuela Velasco tiene que pisar una alfombra roja. Cuando eso pasa, lo sabe con cierto tiempo de antelación; tiempo que pasa imaginando looks posibles e imposibles, posiblemente imposibles e imposiblemente posibles. Esto, que puede parecer un trabalenguas es la pura verdad: cuando de alfombras rojas se trata, hay […]