Foto de portada: Vogue Núvies octubre 2014 Vestit: Tot-Hom Si ets una núvia 2015, atenta a la nova col·lecció de Tot-hom. En breus estarà a punt perquè donis Sí, vull. Sabem que els vestits de núvia també segueixen una tendència, però des Tot-hom creiem que això no ha de ser determinant a l’hora d’escollir un […]

Cover photo: Vogue Novias October 2014 Dress: Tot-Hom If you are a 2015 bride-to-be pay close attention to the new Tot-hom collection. Soon you will be ready to tell him, “Yes, I do!” We know that bridal dresses also follow trends but at Tot-hom we believe this should not be a determining factor when picking […]