<< No sempre passa, però alguns dissabtes a la nit Manuela Velasco ha de trepitjar una catifa vermella. Quan això passa, ho sap amb cert temps d’antelació; temps que passa imaginant looks possibles i impossibles, possiblement impossibles i impossiblement possibles. Això, que pot semblar un embarbussament és la pura veritat: quan de catifes vermelles es […]

<<It doesn’t always happen, but there are some Saturday evenings when Manuela Velasco has to step out onto the red carpet. When this happens, one knows ahead of time; time spent imagining looks possible and impossible, possibly impossible and impossibly possible. While this may seem like a tongue twister it is pure reality: when it […]

<<No siempre ocurre, pero algunos sábados por la noche Manuela Velasco tiene que pisar una alfombra roja. Cuando eso pasa, lo sabe con cierto tiempo de antelación; tiempo que pasa imaginando looks posibles e imposibles, posiblemente imposibles e imposiblemente posibles. Esto, que puede parecer un trabalenguas es la pura verdad: cuando de alfombras rojas se trata, hay […]

Els quadres tornen amb força aquest hivern, d’una manera molt femenina, inundant vestits, abrics amb vol, camises i jaquetes entallades. Els quadres es porten de cap a peus i s’adapten d’una manera fàcil al nostre vestuari. Per a aquesta col·lecció Tot-Hom ha seleccionat els millors teixits i estampats de quadres per confeccionar peces de qualitat […]

Plaid is back and stronger than ever this winter, and in a very feminine way, inundating dresses, full coats, blouses and tailored jackets. Plaid is being worn from head to toe and easily adapts to our wardrobe. For this collection Tot-Hom has selected the best fabrics and plaid prints to make the highest quality garments […]

Los cuadros vuelven con fuerza este invierno, de un modo muy femenino, inundando vestidos, abrigos con vuelo, camisas y chaquetas entalladas. Los cuadros se llevan de pies a cabeza y se adaptan de una manera fácil a nuestro vestuario. Para esta colección Tot-Hom ha seleccionado los mejores tejidos y estampados de cuadros para confeccionar prendas de calidad y […]

Foto de portada: Vogue Núvies octubre 2014 Vestit: Tot-Hom Si ets una núvia 2015, atenta a la nova col·lecció de Tot-hom. En breus estarà a punt perquè donis Sí, vull. Sabem que els vestits de núvia també segueixen una tendència, però des Tot-hom creiem que això no ha de ser determinant a l’hora d’escollir un […]

Cover photo: Vogue Novias October 2014 Dress: Tot-Hom If you are a 2015 bride-to-be pay close attention to the new Tot-hom collection. Soon you will be ready to tell him, “Yes, I do!” We know that bridal dresses also follow trends but at Tot-hom we believe this should not be a determining factor when picking […]