The bare shoulders fashion is a official trend. Tops, blouses, dresses bare shoulders that make her look sexy without showing too much, come stomping.  A feminine and summery garment, at the same time that elegant, perfect for day plan or summer nights. In Tot-hom, always with the trend, you’ll find two perfect models so you […]

Era imminent que la moda de les espatlles a l’aire es fes un lloc entre nosaltres. Tops, bruses, vestits d’espatlles descoberts que fan lluir sexy i sense necessitat d’ensenyar massa, vénen trepitjant fort. Un toc estiuenc i femení, al mateix temps que elegant, ideal per als plans de dia o les nits d’estiu. A Tot-hom, […]

Era inminente que la moda de los hombros al aire se hiciera un hueco entre nosotras. Tops, blusas, vestidos de hombros al aire que hacen lucir sexy y sin necesidad de enseñar demasiado, vienen pisando fuerte. Un toque veraniego y femenino, a la par que elegante, ideal para los planes de día o las noches de verano. En […]